1. Sınıf Türkçe Sözcük Bilgisi Testi – 2

1. Sınıf Türkçe Sözcük Bilgisi Testi – 2

Türkçe öğretiminin en önemli bileşenlerinden biri sözcük öğretimidir. 1. Sınıf Türkçe Sözcük bilgisi, öğrenmenin ön koşulu ve öğrencinin temel dil becerilerinin gelişiminde en önemli yapıtaşıdır. Eğitimde sözcük öğretimine ayrılan zaman öğrencilerin etkinlikleri bireysel mi yoksa grup içinde mi yaptıklarını belirleyici bir etkendir. Çocuklara sözcükleri öğrenme sürecinde; sunulan tanımların, verilen örneklerin ve sunulan bağlamsal bilgi öğrenmeyi önemli ölçüde etkiler. Sözcük öğretiminde anlamlılık ve ihtiyaç durumu yaratma gibi değişmeyecek ilkeler dışında son yıllarda öğrenci profili değişmesiyle sadece sözcük öğretimi değil, bilgiyi aktarma yöntemlerinde değişimler yaşanmıştır. Dijital araçlar ve görsel medyanın sık kullanılmasıyla birlikte çoklu zekâ kuramı tekrar gündeme gelmiş ve dijital çağ öğrencilerinin görsel, işitsel ve dokunsal zekâlarına yönelik ders araçları geliştirilmiş aynı zamanda üretilmeye başlanmıştır.
Bilgisayar destekli 1. Sınıf Türkçe sözcük Bilgisi öğretimi ve geleneksel sözcük öğrenme yöntemleri öğrencilerin başarıları üzerinde değerlendirme yapıldığında yazılım yani bilgisayar destekli öğrenen öğrencilerin daha başarılı olduğu görülmüştür. Türkçe ders kitaplarındaki sözcük öğretme yöntemleri öğrencinin sözcüğü bilmesi için yeterli değildir. Geleneksel uygulamaların yerine öğrencinin etkin olduğu işlevsel öğrenme ortamları olduğunda, ders dışında da öğrencilere duygu ve düşünce dünyalarını geliştirecek metinler okutulduğu zaman, performans ödevlerinin sayısı arttırıldığı zaman ayrıca ders kitabıyla uyumlu her sınıf düzeyine uygun sözcükler hazırlandığında öğrenci başarısında artma görülecektir.
Öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için kelime hazinelerinin geliştirmesi sağlanmalıdır. Bunun için de sözcük öğretimine başlamadan önce yaş ve ilgi düzeylerine göre ihtiyaç analizi yapılmalıdır. Öğretilecek sözcükler bağlam içinde verilmeli, 1. Sınıf Türkçe sözcük Bilgisi çalışmaları içerisinde öğrenciye sözlük kullanma alışkanlığı kazandırılmalı, kelime çalışmalarında öğrencinin dikkatini çekecek çeşitli yöntem ve tekniklerden yararlanıldığında sözcük öğretiminde başarı elde edilecek ve etkin öğrenim sağlanmış olacaktır.

Tümünü Gör
TESTİ ÇÖZMEYE BAŞLA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir