3. Sınıf Matematik Sayılarda Örüntüler Testi

3. Sınıf Matematik Sayılarda Örüntüler Testi

Matematik dersinde sayılar olmadan işlem yapmak mümkün değildir. Sayıların ise çeşitlerine göre bazı alanlarda kuralları bulunmaktadır. Aynı zamanda sayıların yapısını ve değişimini inceleyen sayıların örüntüleri konusu ile, sayılar hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Sayılarda örüntü konusu birçok terim içermektedir. Konuya göz atmadan önce örüntü kelimesinin anlamını bilmek gerekir. Örüntü; Belli bir kuralı takip eden sayı ve şekilde dizilerine verilen isimdir. Bununla birlikte örüntüler iki başlık altında incelenmektedir. Bunlar;
- Sayı örüntüleri
- Şekil örüntüleridir.
3. Sınıf Matematik Sayılarda Örüntüler konusu ile birlikte şekil örüntülerinde de birkaç örnek ile karşılaşabilirsiniz. Sayı örüntülerinin oluşabilmesi için, bir sayının örüntüler yardımı ile meydana gelmesi gerekir. Bununla birlikte bir örüntüde sayılardan oluşabiliyor ise, bu örüntü modeline sayı örüntüsü adı verilir. Sayı örüntülerindeki en önemli kurallardan birisi ise, sayıların belli bir kurala göre dizilmesidir. Sayılarda Örüntü konusuna örnek vermek gerekilirse;
- 1, 5, 9, 14, …
- 2, 4, 6, 8, ….
- 100, 150, 200, 250, ….
- 10000, 10001, 10002, ….
- 512, 509, 506, …
- 5412, 4412, 3412, … olarak örneklendirilebilir. Örneklendirme çerçevesinde verilen sayılar belirli bir kurala göre belirlenmiştir. Bundan dolayı sayıları ardı ardına okunması bile belirli bir tekerleme söyleşisine ve uyuma sahip olduklarını göstermektedir. Bu tarz sayılar sayılarda örüntüler konusu için örneklendirilebilir. Örüntü içerisinde yer alan sayılardan her birine terim adı verilir. Terim bu konu ile alakalı oldukça fazla kullanılan bir kavramdır. Sayılar terim olarak bilindiğinden;
- Birinci adımda yer alan sayılar birinci terim
- İkinci adımda yer alan sayılar ikinci terim
- Üçüncü adımda yer alan sayılar ise üçüncü terim olarak adlandırılır. Terim konusunda örnek olarak;
1, 5, 9, 14 sayılarını verebiliriz. Bu sayıları terimlere ayırmak oldukça basittir. Verilen sayı dizisinde birinci terim 1, ikinci terim 5, üçüncü terim 9, dördüncü terim 14’dür. Matematik dersinde gösterilen ya da gösterilecek olan Sayılarda örüntüler konusu ile ilgili alıştırma yapmanız gerekmektedir. Bu konu ile alakalı hazırlamış olduğumuz testi çözerek kendinizi deneyebilirsiniz.

Tümünü Gör
TESTİ ÇÖZMEYE BAŞLA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir