4. Sınıf Türkçe Edat ve Bağlaç Testi

4. Sınıf Türkçe Edat ve Bağlaç Testi

Edat
Tek başına bir anlamı olmayan, kendisinden önceki kelimeyle bağ kurarak cümle içindeyken anlam kazanan sözcükler edat (ilgeç)’tır. Tek başlarına iken görevleri ve anlamları olmayan ancak kendinden önce gelen sözcüklerle bağ kurarak anlam ve görev özelliği kazanan sözcüklerdir. Edatlar tek başlarına kullanılamazlar çünkü edatların amacı cümle içerisinde anlam ilgisi kurmaktır. Ancak cümle içerisinde kullanıldıkları zaman bir anlam sahibi olup o cümlenin bir parçası olabilirler. Edatlar, diğer kelime türlerinden farklı olarak genellikle kendilerinden önceki kelimelere yönelir, kendinden önceki kelimeler ile ilgi ve ilişki kurarlar. 4. Sınıf Türkçe edat ve bağlaç konusunda edatlara örnek olarak şunları sıralayabiliriz: İle, gibi, için, üzere, diye, kadar, yalnız, bir, tek, sadece, ancak, doğru (-e doğru), karşı (-e karşı), başka (-den başka), dolayı, ötürü, beri, göre. Edatlar, kelimeler arasında yön, amaç, neden, eşitlik, benzerlik, araç vb. anlamsal bağlar kurarlar. Başka kelime ya da kelimelerle birleşerek zarf veya sıfat görevinde de kullanılabilirler.

Bağlaç
Eş göreve sahip kelimeleri, cümleleri, kelime öbeklerini birbirine bağlayan veya çeşitli anlam ilgileri kurabilen kelime ya da kelime öbekleridir. 4. Sınıf Türkçe edat ve bağlaçlar konusunda şimdi de bağlaçlara örnekler vereceğiz: İle, ve, ama, fakat, ancak, yalnız, hem…hem, ne…ne, ya…ya, oysa, oysaki, halbuki, öyleyse, çünkü, hatta, de, ki.
Bağlaç olan -de, -da sözcükleri cümleleri birbirine bağlar ve kendinden önce gelen kelimeden ayrı yazılır. Bağlaç olan -ki de aynı şekilde kendinden önce ve sonra gelen sözcüklerden ayrı yazılır. Ve, ile gibi bağlaçlar bir cümledeki eş görevdeki kelimeleri birbirine bağlar. ‘’ile’’ kelimesi hem bağlaç hem de edat olarak kullanılır. Hangisi olduğunu anlamak için ‘’ile’’ yerine ‘’ve’’ kelimesini koyarız, eğer bu kelime cümleye getirilebiliyorsa bağlaçtır. Getiremiyorsak edattır. Edatlar iki karşıt cümleyi birbirine bağlamak için de kullanılır. Bazıları cümleye koşul anlamı kazandırır. Yalnız kelimesi; fakat, ama anlamına geliyorsa bağlaç; sadece, bir tek anlamına geliyorsa edattır. Bazen cümleleri anlamca olumsuz yapmak için kullanılırlar.

Tümünü Gör
TESTİ ÇÖZMEYE BAŞLA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir