4. Sınıf Türkçe Harf ve Hece Bilgisi Testi

4. Sınıf Türkçe Harf ve Hece Bilgisi Testi

Gördüğümüz her şeyi oluşturan daha küçük parçalar vardır. Bir arabanın parçalarını tekerler direksiyon, ağaçları yaprak dal ve kökleri, bir oyuncağı parçalarına ayırdığımızda birçok küçük parçası vardır. Bizler de konuşurken ve yazarken cümleler kurarız cümleleri kelimeler, kelimeleri heceler, heceleri de harfler oluşturur. Bizler de bu konuyu 4. sınıf Türkçe harf ve hece bilgisi başlığı altında inceleyeceğiz.
4. sınıf Türkçe harf ve hece bilgisi konumuzun ilk basamağı harflerdir. Çünkü harfler ses ve kelimeleri oluşturan en küçük birleşenlerdir. Türkçemizde 29 harf bulunur. Bunlar a,b,c diye başlayan ve z son harfi biten alfabemizdir. Harfleri ünlü ve ünsüz olmak üzere 2'ye ayırırız.
Ünlü Harfler
A, e, ı, i, o, ö, u, ü’dür. Ünlü harfler ince ve kalın olmak üzere 2'ye ayrılır.
A,ı,o,u kalın harfler
E,i,ö,ü ince harflerdir.
B, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, I, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z sessiz harflerdir.
Harfler birleşerek heceleri oluşturur hece ağzımızdan tek seferde çıkan ses topluluğudur. Ağzımızdan çıkan ses topluluğu tek söylemle tek ağız hareketi ile çıkıyorsa tek heceli iki veya daha fazla hareket ile çıkıyorsa iki, üç, dört ve daha fazla hecelidir. Örneğin;
Elma birinci harekette el ikincisinde ise normal çıkmaktadır iki seferde ağzımızdan çıktığı için elma iki hecelidir.
A ra ba ilk seferde a harfi ikincisinde ra sonra ba çıkmaktadır. Bu yüzden 3 hecelidir.
Bir, dört, üç, beş, taş, saç, fil, kuş, at, tuz- Tek heceli
İ-ki, al-tı, ye-di, ço-rap, ka-zak, def-ter, ka-lem, ma-sa- İki heceli
An-ka-ra, çar-şam-ba, A-ta-türk, pa-pat-ya - üç heceli
İ-ne-bo-lu, Ça-nak-ka-le, e-de-bi-yat -dört heceli
Dikkat edilmesi gereken harf ve hece sayısının farklı olduğudur. Örneğin mars, dört, kent, Türk, spor gibi kelimeler dört harf iken tek hecelidir. 4. sınıf Türkçe harf ve kelime bilgisi ileride öğrenilecek dilbilgisi için önemli konulardır. Örneğin sessiz sesli harf bilgisi küçük büyük ünlü uyumunun kavranması için temel oluşturmaktadır.

Tümünü Gör
TESTİ ÇÖZMEYE BAŞLA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir