8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi – 2

8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi – 2

Türkçe dili hem yapı bakımından hem de köken bakımından birçok türe ve eklere sahiptir. Türkçe’nin uçsuz bucaksız türde farklı anlamlara çekilebilecek kelimelere sahip olması Türk dilinin zengin olmasına zemin hazırlamaktadır. Türkçe öyle bir dil ki, ekler kullanıldığından sözcükler farklı anlamlara bürünür. Bu durum ise Türkçede yer alan sözcük ve cümlelerin ekler sonucunda evrimleşme gerçeği ile oluşur. Sözcüklerin almış olduğu ekler cümlelerin anlamlarını değiştirebildiği gibi doğru eki almayan cümleler ise anlatım bozukluklarına maruz kalırlar. 8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler konusunu bu sebeple iyi bir şekilde kavramak gerekir. Türkçeyi daha etkili ve kaliteli kullanmak dili diğer dillere göre savunmak anlamına gelir. Bu nedenle Türkçe dili yapı ve köken bakımından hangi zenginliklere sahip bilinmelidir. Türk dili toplum tarafından sahip çıkılmadığı zaman şivelerle kökenlerle gün geçtikçe evrimleşerek benliğini kaybeder. Bu yüzden saf olan Türkçe’nin anlamını iyi kavramak ve günlük hayatta yaşam içerisinde standart bir konuşmanın dahi hangi anlamlara sahip olduğunu analiz etmek dile hakim olma oranınızı yansıtır. Türkçede yer alan Fiilimsi ekler bir fiil sıfatını ek getirildiğinde isim yapabilme özelliğine sahiptir. Aynı şekilde bir ismin yanına herhangi bir fiil eki getirildiğinde o sözcüğün fiil yapısına kavuşmasını sağlayacak özelliğe sahiptir. 8.Sınıf Türkçe Fiilimsiler Konusunda ekler 3 başlıkta incelenmektedirler. Bu başlıklar ve alınan ekler şu şekildedir;
İsim Fiil Ekleri : -ma, -ış, -mak
Sıfat Fiil Ekleri : -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş
Zarf Fiil Ekleri : -ken, -alı, -madan, -ince, -ip, -arak, -dıkça, -e, -r, -maz, -casına, -meksizin, -dığında
gibi eklerden oluşmaktadırlar. Türk diline tamamen farklı anlamlar kazandıran isim bir kelimeye farklı özellikler entegre eden bu ekler kullanıldığında sözcükler ‘’isim, zarf ve sıfat’’ gibi hallere girebilirler.
8.Sınıf Türkçe Fiilimsiler konusunun en temel kavramı bu eklerdir. Konunun ana fikrini yansıtan bu ekleri iyi öğrenmek gerekir. Türkçe soru kitaplarında ve deneme sınavlarında isim filler mastar adı altında da karşınıza çıkabilmektedir. Fiilimsiler konusunu iyi kavrayıp test çözerek pratik yapabilirsiniz. Hazır olduğunuza inandığınız kendinize güvendiğiniz an, testi çözmeye başlayabilirsiniz.

Tümünü Gör
TESTİ ÇÖZMEYE BAŞLA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir