Türkçe Testleri
1. Sınıf Türkçe Testleri
1. Sınıf Türkçe Varlıkların Özelliklerini Bildiren Sözcükler – 2 Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 1. Sınıf Türkçe Ad ( İsim ) Bilgisi – 2 Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 1. Sınıf Türkçe 5N1K – 2 Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 1. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri Testi – 2 10 Soru / 10 Dakika Orta 1. Sınıf Türkçe Varlıkların Özelliklerini Bildiren Sözcükler Testi – 2 10 Soru / 10 Dakika Orta 1. Sınıf Türkçe Sözcük Bilgisi Testi – 2 10 Soru / 10 Dakika Orta 1. Sınıf Türkçe Ad ( İsim ) Bilgisi Testi – 2 10 Soru / 10 Dakika Orta 1. Sınıf Türkçe Harf Bilgisi Testi – 2 10 Soru / 10 Dakika Orta 1. Sınıf Türkçe Hece Bilgisi Testi – 2 10 Soru / 10 Dakika Orta 1. Sınıf Türkçe Cümle Bilgisi Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 1. Sınıf Türkçe 5N1K Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 1. Sınıf Türkçe Ad – İsim Bilgisi Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 1. Sınıf Türkçe Varlıkların Özelliklerini Bildiren Sözcükler Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 1. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 1. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları Testi 10 Soru / 10 Dakika Basit 1. Sınıf Türkçe Görsel Okuma Testi 10 Soru / 10 Dakika Basit 1. Sınıf Türkçe Okuduğunu Anlama – Cümle Bilgisi ve Noktalama İşaretleri Testi 10 Soru / 10 Dakika Basit 1. Sınıf Türkçe Cümle Bilgisi ve Noktalama İşaretleri Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 1. Sınıf Türkçe Okuduğunu Anlama ve Sözcük Bilgisi Testi 10 Soru / 10 Dakika Basit 1. Sınıf Türkçe Sözcük Bilgisi Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 1. Sınıf Türkçe Hece Bilgisi – 2 Testi 10 Soru / 10 Dakika Zor 1. Sınıf Türkçe Hece Bilgisi Testi 10 Soru /10 Dakika Orta 1. Sınıf Türkçe Alfabetik ve Sözlük Kullanımı Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 1. Sınıf Türkçe Harf Bilgisi Testi 10 Soru / 10 Dakika Basit Tümünü Gör
2. Sınıf Türkçe Testleri
3. Sınıf Türkçe Testleri
3. Sınıf Türkçe İşaret ve Semboller – 2 Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Atasözleri ve Deyimler – 2 Testi 10 soru / 10 dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları – 2 Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri – 2 Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Eylemler ( Fiiller ) – 2 Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Olayların Oluş Sırası – 2 Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Okuduğunu Anlama – 2 Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Tekil ve Çoğul Adlar – 2 Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Ad ( İsim ) – 2 Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Sebep – Sonuç Cümleleri – 2 Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Varlıkları Niteleyen Kelimeler – 2 Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Varlıkların Yerine Kullanılan Kelimeler – 2 Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Yapılarına Göre Sözcükler – 2 Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Eş Sesli Kelimeler – 2 Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Kelimeler – 2 Testi 10 soru / 10 dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Eş Anlamlı Kelimeler – 2 Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam – 2 Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Sözcük ve Hece Bilgisi – 2 Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam – 2 Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Varlıkları Niteleyen Kelimeler Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Varlıkların Yerine Kullanılan Kelimeler Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Olayların Oluş Sırası Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Eylemler ( Fiiller ) Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Okuduğunu Anlama Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri Testi 10 soru / 10 dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Tekil ve Çoğul Adlar Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Ad ( İsim ) Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Sebep – Sonuç Cümleleri Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Testi 20 Soru / 20 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Cümle Bilgisi Testi 10 soru / 10 dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Eş Sesli Kelimeler Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Kelimeler Testi 10 soru / 10 dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Eş Anlamlı Kelimeler Testi 10 soru / 10 dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 3. Sınıf Türkçe Sözcük ve Hece Bilgisi Testi 10 soru / 10 dakika Orta Tümünü Gör
4. Sınıf Türkçe Testleri
4. Sınıf Türkçe Harf ve Hece Bilgisi – 2 Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 4. Sınıf Türkçe Betimleme Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 4. Sınıf Türkçe Ad ( İsim ) Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 4. Sınıf Türkçe Karşılaştırma Cümleleri Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 4. Sınıf Türkçe Cümle Bilgisi Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 4. Sınıf Türkçe Harf ve Hece Bilgisi Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 4. Sınıf Türkçe Eylemler ( Fiiller ) Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 4. Sınıf Türkçe Anlatım Bozuklukları Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 4. Sınıf Türkçe Cümlenin Öğeleri Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 4. Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Kelimeler Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 4. Sınıf Türkçe İfadeler Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 4. Sınıf Türkçe Edat ve Bağlaç Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 4. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 4. Sınıf Türkçe Sebep – Sonuç Cümleleri Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 4. Sınıf Türkçe Deyimler Ve Atasözleri Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 4. Sınıf Türkçe Eş Anlamlı Kelimeler Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 4. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 4. Sınıf Türkçe Öznel Ve Nesnel Cümleler Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 4. Sınıf Türkçe Eş Sesli Kelimeler Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 4. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 4. Sınıf Türkçe Çekim Ve Yapım Ekleri Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 4. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları Testi 15 soru / 15 dakika Orta 4. Sınıf Türkçe Zamirler Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta Tümünü Gör
5. Sınıf Türkçe Testleri
6. Sınıf Türkçe Testleri
6. Sınıf Türkçe Edebi Türler ve Söz Sanatları – 2 Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 6. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları – 2 Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 6. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri – 2 Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 6. Sınıf Türkçe Edat Bağlaç Ünlem – 2 Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 6. Sınıf Türkçe Sıfatlar – 2 Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 6. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam – 2 Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 6. Sınıf Türkçe Zamirler – 2 Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 6. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam – 2 Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 6. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam – 2 Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 6. Sınıf Türkçe Sözcükte Yapı – 2 Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 6. Sınıf Türkçe Edebi Türler ve Söz Sanatları Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 6. Sınıf Türkçe Sıfatlar Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 6. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 6. Sınıf Türkçe Edat Bağlaç Ünlem Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 6. Sınıf Türkçe Zamirler Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 6. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 6. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 6. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 6. Sınıf Türkçe Sözcükte Yapı Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 6. Sınıf Türkçe Kök ve Ekler Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 6. Sınıf Türkçe Ad ( İsim ) Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 6. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta Tümünü Gör
7. Sınıf Türkçe Testleri
8. Sınıf Türkçe Testleri
8. Sınıf Türkçe Fiilde Çatı Testi – 2 15 Soru / 15 Dakika Orta 8. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 8. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 8. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları Testi – 2 15 Soru / 15 Dakika Orta 8. Sınıf Türkçe Cümlenin Öğeleri Testi – 2 15 Soru / 15 Dakika Orta 8. Sınıf Türkçe Anlatım Bozuklukları Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 8. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Testi – 2 15 Soru / 15 Dakika Orta 8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi – 2 15 Soru / 15 Dakika Orta 8. Sınıf Türkçe Parçada Anlam Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 8. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Testi – 3 15 Soru / 15 Dakika Orta 8. Sınıf Türkçe Edebi Türler ve Söz Sanatları Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 8. Sınıf Türkçe Cümle Çeşitleri Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 8. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları Testi 12 Soru / 12 Dakika Orta 8. Sınıf Türkçe Cümle Türleri Testi 13 Soru / 13 Dakika Orta 8. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlatım Biçimleri Testi 10 Soru / 10 Dakika Orta 8. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Testi 8 Soru / 8 Dakika Orta 8. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Testi – 2 13 Soru / 13 Dakika Zor 8. Sınıf Türkçe Fiilde Çatı Testi 14 Soru / 14 Dakika Orta 8. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Testi 12 Soru / 12 Dakika Orta 8. Sınıf Türkçe Cümlenin Ögeleri Testi 15 Soru / 15 Dakika Orta 8. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Testi 13 Soru / 13 Dakika Orta 8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi 13 Soru / 13 Dakika Orta Tümünü Gör

Bu kategoride bütün sınıfların Türkçe testlerini bulabilirsiniz. Aradığınız Türkçe yazılı sorularını da burada bulabileceksiniz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. sınıf Türkçe testlerini bu kategoride bulabilirsiniz. Her sınıfa ait konu testlerini çözmek için hemen siteye girin.