6. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları


Bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme, maddenin tanecikli yapısı, kuvvet ve hareket konularında başarı sağlamak geçmiş yıllarda farklı öğretmenlerin öğrencilerine yönelttiği 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ile vakit geçirerek mümkündür. Farklı stilleri görmek eksiklerin belirlenmesinde önemlidir.